۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۰

چرا حتی کوچکترین کجی دندان ها مهم است؟

کجی دندان ها، حتی کوچکترین نقائص، می توانند منجر به بروز مشکلات دندانی شوند. تمیز کردن دشوارتر، خطر بیماری لثه، بوی بد دهان، ساییدگی و فرسایش بیشتر دندان و...