8 سپتامبر ماه 2020

دیابت و مراقبت های دندانی

دیابت باعث مشکلات زیادی میشود که یکی از آنها مشکلات دهان و دندان است. برای پیشگیری از آسیب به دندان ها و لثه ها، دیابت و مراقبت های دندانی را جدی بگیرید
رزرو آنلاین نوبت