۱۸ مهر ماه ۱۴۰۰

گاز گرفتن داخل لپ

جویدن بی دقت یا حرف زدن حین غذا خوردن می توانند منجر به گاز گرفتن تصادفی داخل لپ شوند. گاز گرفتن تصادفی می تواند باعث بروز آسیب و التهاب در محل گزیدگی شود.
۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۰

تحلیل دندان چیست و چرا اتفاق می افتد؟

تحلیل ریشه دندان های دائمی ممکن است از داخل دندان آغاز شود (تحلیل داخلی)، اما در اغلب موارد از بیرون آغاز می شود و رو به داخل پیش می رود (تحلیل خارجی).
۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۰

مشکلات اورژانسی احتمالی با کشیدن دندان در افراد دیابتی

برای کشیدن دندان در یک بیمار دیابتی با سطح مناسب قند خون چکار باید کرد؟ اصول درمان دندانپزشکی برای بیماران مبتلا به دیابت چیست؟ کشیدن دندان در افراد دیابتی