۲۷ مهر ماه ۱۴۰۰

ارتودنسی و درمان های آن

ارتودنسی یکی از شاخه های دندانپزشکی است که دندان ها و فک هایی که در موقعیت درستی قرار ندارند را اصلاح می کند.چگونه بدانیم نیاز به درمان ارتودنسی داریم؟