۲۵ آبان ماه ۱۴۰۰

آیا با وجود بیماری لثه کاشت ایمپنت امکانپذیر است؟

آیا در صورت داشتن بیماری لثه می توان ایمپلنت دندانی دریافت کرد؟ بیماری لثه باید ابتدا درمان شوند تا فرد گزینه مناسبی برای دریافت ایمپلنت های دندانی باشد.