۳۰ تیر ماه ۱۳۹۵

پلاک دندانی

پلاک دندانی یا پلاک باکتریایی لایه ای چسبنده شامل قندها و باکتری ها به سطوح مختلف دندان می باشد که به رنگ سفید تا زرد کمرنگ […]