23 ژوئن ماه 2020

پالپیت دندان؛ روش های درمان و پیشگیری از آن

پالپیت تحت عنوان دندان درد شناخته می شود و زمانی بوجودمی آید که واکنش التهابی داخل پالپ دندان رخ دهد.انواع پالپیت: پالپیت بازگشت پذیر و پالیپت بازگشت ناپذیر
رزرو آنلاین نوبت