18 آوریل ماه 2018

مشکلات مربوط به بیرون زدن دندانها در کودکان

دندان‌های نوزادی دندان‌های نوزادی ممکن است ناتال یا نئوناتال باشد. ناتال به دندان‌هایی گفته می‌شود که از بدو تولد در دهان دیده می‌شود و نئوناتال به […]
رزرو آنلاین نوبت