1 آگوست ماه 2020

اختلالات مفصل فکی گیجگاهی

مفصل فکی گیجگاهی (TMJ) مانند یک لولای کشویی عمل می کند که استخوان فک شما را به جمجمه شما متصل کرده است. شما در هر طرف فک خود یک مفصل دارید
رزرو آنلاین نوبت