۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

اختلالات مفصل فکی گیجگاهی

مفصل فکی گیجگاهی (TMJ) مانند یک لولای کشویی عمل می کند که استخوان فک شما را به جمجمه شما متصل کرده است. شما در هر طرف فک خود یک مفصل دارید