3 می ماه 2016

لبخند لثه ای (خنده ی لثه نما)

خنده ی لثه ای (Gummy Smile) به خنده ای گفته می‌شود که حین آن لثه بالای فرد دیده می‌شود، گرچه این نوع خنده در بسیاری از […]
رزرو آنلاین نوبت