6 نوامبر ماه 2017

زایلیتول و سلامت دهان و دندان

اگر چه پوسیدگی دندان تا حد زیادی قابل پیشگیری است، اما باز هم شایع‌ترین بیماری عفونی مزمن در کودکان ۵ تا ۱۷ سال محسوب می‌شود. امکان […]
رزرو آنلاین نوبت