۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۷

مشکلات مربوط به بیرون زدن دندانها در کودکان

دندان‌های نوزادی دندان‌های نوزادی ممکن است ناتال یا نئوناتال باشد. ناتال به دندان‌هایی گفته می‌شود که از بدو تولد در دهان دیده می‌شود و نئوناتال به […]
رزرو آنلاین نوبت