۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۹

شکاف کام و لب در کودکان

در اوایل دوران بارداری، اجزاء مختلف صورت نوزاد به صورت مجزا شکل می گیرند و به یکدیگر متصل می شوند. اگر این اجزاء به درستی متصل نشوند، نوزاد با شکاف کام و لب به دنیا می آید