۶ بهمن ماه ۱۳۹۸

جویدن ناخن در کودکان و بزرگسالان

جویدن ناخن عموماً موجب بروز آسیب دائمی نمی شود. اما باعث می شود ناخن های شما به صورت بد شکل رشد کنند. برای درمان و ترک عادت ناخن جویدن در کودکان و بزرگسالان روش های متعددی وجود دارد