۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

برفک دهان چیست؟

برفک دهان در افراد بزرگسال به شکل ضایعات نازک، سفید، و کرم رنگ روی غشاء مخاطی دهان بروز پیدا می کند، از جمله روی زبان، داخل گونه ها، درمان برفک دهان