23 سپتامبر ماه 2019

مواد پر کردن دندان

انواع موادی که برای پر کردن دندان استفاده می شوند: ترمیم غیر همرنگ دندان شامل آمالگام نقره ای ، طلا. ترمیم های همرنگ دندان شامل کامپوزیت و ...
23 دسامبر ماه 2018

ترمیم و پر کردن دندان با آمالگام

رزرو آنلاین نوبت