مشاوره دندانپزشکی تلگرام

فیلتر:همهبی پاسخ
نیفتادن دندان شیری
دکتر یوسف رفیع پاسخ داده شده 3 روز پیش • 
9 بازدید1 پاسخ0 رأی
بیرون آمدن روکش موقت ایمپلنت
دکتر یوسف رفیع پاسخ داده شده 3 روز پیش • 
9 بازدید1 پاسخ0 رأی
قفل شدن فک بعد از جراحی دندان عقل
دکتر یوسف رفیع پاسخ داده شده 3 هفته پیش • 
29 بازدید1 پاسخ0 رأی
عصب کشی و پر کردن دندان
دکتر یوسف رفیع پاسخ داده شده 3 هفته پیش • 
43 بازدید1 پاسخ0 رأی
ترمیم و پانسمان موقت دندان
دکتر یوسف رفیع پاسخ داده شده 3 هفته پیش • 
37 بازدید1 پاسخ0 رأی
21 اکتبر ماه 2015

سوالات بخش مشاوره آنلاین