مشاوره دندانپزشکی تلفنی کرج

فیلتر:همهبی پاسخ
ترمیم دندان
دکتر یوسف رفیع پاسخ داده شده ۳ روز پیش • 
۸ بازدید۱ پاسخ۰ رأی
سیاهی دندان
دکتر یوسف رفیع پاسخ داده شده ۴ روز پیش • 
۱۰ بازدید۱ پاسخ۰ رأی
شل شدگی دندان کودک
دکتر یوسف رفیع پاسخ داده شده ۴ روز پیش • 
۷ بازدید۱ پاسخ۰ رأی
نیفتادن دندان شیری
دکتر یوسف رفیع پاسخ داده شده ۴ هفته پیش • 
۳۳ بازدید۱ پاسخ۰ رأی
بیرون آمدن روکش موقت ایمپلنت
دکتر یوسف رفیع پاسخ داده شده ۴ هفته پیش • 
۲۸ بازدید۱ پاسخ۰ رأی