روکش ایمپلنت

جایگزینی دندان کشیده شده با ایمپلنت  و روکش زیرکونیا

نمونه درمان ایمپلنت و روکش

نمونه درمان ایمپلنت و روکش

نمونه درمان ایمپلنت و روکش

نمونه درمان ایمپلنت و روکش

 

رزرو آنلاین نوبت