پالپ پوليپ

پالپ پوليپ يا  هايپرپلازی پالپ دندان به بافت ملتهب و متورم گفته ميشود كه از داخل دندان بيرون زده و به فضای دندان گسترش پيدا كرده است .
.
⚡️اين رشد غير طبيعي درمان دارويي ندارد در مراحل اوليه درمان ريشه مؤثر است و با پيشروی بافت و تحليل ريشه تنها راه درمان  كشيدن دندان است

رزرو آنلاین نوبت