نمونه درماني سوم

نمونه درماني چهارم
18 بهمن ماه 1394
نمونه درماني دوم
4 آبان ماه 1394

بيمار ٣٧ ساله بدليل عدم رعايت بهداشت و كوتاهي در ويزيت هاي دورهاي دچار پوسيدگي شديد در دندانهاي سانترال فك بالا شده و با درد شديد مراجعه نمود پس از درمان ريشه دندانهاي فوق جهت بازگرداندن زيبايي دندانها با كامپوزيت ترميم گرديد.

0/5 (0 نظر)
رزرو آنلاین نوبت