جراحي دندان عقل

ونير كامپوزيتي
5 تیر ماه 1397
نمونه درماني دوازدهم
16 مرداد ماه 1395

جراحی دندان عقل

خانم ٢٨ ساله كه از طرف همكار ارتودنتيست جهت جراحي دندانهاي عقل دو فك به مطب إرجاع شده بود بعد معاينه أوليه و راديوگرافي پانوراميك مشخص شد هر دو دندان عقل فك پايين در گير با عَصّب الويولار فك پايين ميباشد لذا جهت جلوگيري از اسيب به عَصّب راديگرافي سيتي اسكن جهت فاصله دقيق ريشه هاي دندان با عَصّب تهيه شد و در نقاطي ريشه با عصب درگير بود در نهايت با تمهيدات لازم هر چهار دندان عقل جراحي بدون اسيب به عَصّب انجام شد

خانم 28 ساله که از طرف همکار ارتودنتیست جهت جراحی دندانهاي عقل دو فک به مطب إرجاع شده بود بعد معاینه أولیه و رادیوگرافی پانورامیک مشخص شد هر دو دندان عقل فک
پایین در گیر با عَصّب الویولار فک پایین میباشد لذا جهت جلوگیري از اسیب به عَصّب رادیگرافی سیتی اسکن جهت فاصله دقیق ریشه هاي دندان با عَصّب تهیه شد و در نقاطی ریشه با
عصب درگیر بود در نهایت با تمهیدات لازم هر چهار دندان عقل جراحی بدون اسیب به عَصّب انجام شد

0/5 (0 نظر)
رزرو آنلاین نوبت