نمونه درمانی اول – اصلاح طرح لبخند

نمونه درماني دوم
4 آبان ماه 1394

بیمار خانم 22 ساله بدلیل نداشتنن دندانهای ثنایای کناری وحرکت و حابجایی دندان نیش وعدم رضایت از فرم , نداشتن لبخند زیبا به مطب مراجعه نموده , ونیر کامپوزیتی با حداقل تراش دندانهای اصلی بیمار انجام شد.

0/5 (0 نظر)
رزرو آنلاین نوبت