نمونه درمانی اول – اصلاح طرح لبخند

نمونه درمانی دوم
۴ آبان ماه ۱۳۹۴

بیمار خانم ۲۲ ساله بدلیل نداشتنن دندانهای ثنایای کناری وحرکت و حابجایی دندان نیش وعدم رضایت از فرم , نداشتن لبخند زیبا به مطب مراجعه نموده , ونیر کامپوزیتی با حداقل تراش دندانهای اصلی بیمار انجام شد.

۰/۵ (۰ نظر)
رزرو آنلاین نوبت