بستن فضای خالی دندانها با کامپوزیت

ونیر کامپوزیت
۹ مرداد ماه ۱۳۹۸
روکش با بیس زیرکونیوم 
۹ مرداد ماه ۱۳۹۸

    کامپوزیت ها در مواقعی که نیاز به انجام درمان کم تهاجمی هستیم بسیار قابل قبول میباشد تا فضای خالی مابین دندانها بسته شود

    بستن فضای خالی دندانها با کامپوزیت

    بستن فضای خالی دندانها با کامپوزیت

    ۰/۵ (۰ نظر)
    رزرو آنلاین نوبت