کاشت ایمپلنت

ترمیم کامپوزیت دندانهای خلفی
۳ شهریور ماه ۱۳۹۸
ترمیم کامپوزیت کلاس v
۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۸

    مراحل مختلف تحویل روکش ایمپلنت به مراجعه کننده عزیزمون

    کاشت ایمپلنت

    کاشت ایمپلنت

    رزرو آنلاین نوبت