پالپ پوليپ يا هايپرپلازی پالپ دندان

تحويل روكش های زيبايی زيركونيوم
18 اسفند ماه 1397
جراحی دندان عقل نيمه نهفته
18 اسفند ماه 1397

پالپ پوليپ يا  هايپرپلازی پالپ دندان به بافت ملتهب و متورم گفته ميشود كه از داخل دندان بيرون زده و به فضای دندان گسترش پيدا كرده است .
.
⚡️اين رشد غير طبيعي درمان دارويي ندارد در مراحل اوليه درمان ريشه مؤثر است و با پيشروی بافت و تحليل ريشه تنها راه درمان  كشيدن دندان است

4/5 (1 نظر)
رزرو آنلاین نوبت