ونیر کامپوزیت ۸ واحدی دندان های قدامی

تغییر رنگ دندان قدامی بعلت ضربه و تروما
16 سپتامبر ماه 2018
جایگزینی روکش های قدیمی با کامپوزیت ونیر
1 سپتامبر ماه 2018

    با توجه به رنگ دندانهای قدامی مراجعه کننده گرامی و با رضایت ایشان تصمیم به انجام ونیر کامپوزیت ٨ عدد دندان قدامی گردید ودر نهایت رضایت کامل ایشان از نتیجه کار

     

    0/5 (0 نظر)
    رزرو آنلاین نوبت