ونیر کامپوزیت ۸ واحدی دندان های قدامی

تغییر رنگ دندان قدامی بعلت ضربه و تروما
۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۷
جایگزینی روکش های قدیمی با کامپوزیت ونیر
۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۷

    با توجه به رنگ دندانهای قدامی مراجعه کننده گرامی و با رضایت ایشان تصمیم به انجام ونیر کامپوزیت ٨ عدد دندان قدامی گردید ودر نهایت رضایت کامل ایشان از نتیجه کار

     

    ۰/۵ (۰ نظر)
    رزرو آنلاین نوبت