ونیر کامپوزیتی دندانهای قدامی

ترمیم دندان های قدامی
۲۶ تیر ماه ۱۳۹۷
سفید کردن دندان ها (بلیچینگ)
۲۶ تیر ماه ۱۳۹۷

ونیر کامپوزیتی دندانهای قدامی دو فک جهت اصلاح رنگ دندانها و شکل ظاهری آنها

۰/۵ (۰ نظر)
رزرو آنلاین نوبت