نمونه درمان کامپوزیت غیر مستقیم

ترميم كامپوزيت دو دندان
9 اسفند ماه 1399
نمونه درمان ایمپلنت و روکش
7 دی ماه 1399

بازسازي تاج دندان به روش كامپوزيت غير مستقيم ( انله كامپوزيتي )

نمونه درمان کامپوزیت غیر مستقیم

نمونه درمان کامپوزیت غیر مستقیم

نمونه درمان کامپوزیت غیر مستقیم

نمونه درمان کامپوزیت غیر مستقیم

 

5/5 (1 نظر)
رزرو آنلاین نوبت