نمونه درمان کامپوزیت غیر مستقیم

ترمیم کامپوزیت دو دندان
27 فوریه ماه 2021
نمونه درمان ایمپلنت و روکش
27 دسامبر ماه 2020

  بازسازی تاج دندان به روش کامپوزیت غیر مستقیم ( انله کامپوزیتی )

  نمونه درمان کامپوزیت غیر مستقیم

  نمونه درمان کامپوزیت غیر مستقیم

  نمونه درمان کامپوزیت غیر مستقیم

  نمونه درمان کامپوزیت غیر مستقیم

   

  5/5 (1 نظر)
  رزرو آنلاین نوبت