نمونه درمان کامپوزیت غیر مستقیم

ترمیم کامپوزیت دو دندان
۸ بهمن ماه ۱۳۹۹
نمونه درمان ایمپلنت و روکش
۸ بهمن ماه ۱۳۹۹

  بازسازی تاج دندان به روش کامپوزیت غیر مستقیم ( انله کامپوزیتی )

  نمونه درمان کامپوزیت غیر مستقیم

  نمونه درمان کامپوزیت غیر مستقیم

  نمونه درمان کامپوزیت غیر مستقیم

  نمونه درمان کامپوزیت غیر مستقیم

   

  ۵/۵ (۱ نظر)
  رزرو آنلاین نوبت