عدم وجود قرینگی در سایز دندانها

جراحی دندان عقل نیمه نهفته
9 مارس ماه 2019
ضربه و تروما به دندانهای قدامی
3 ژانویه ماه 2019

    شکایت أصلی مراجعه کننده عدم وجود قرینگی در سایز دندانهای روکش شده و نبود زیبایی بود که بعد خارج نمودن روکش های قدیمی جراحی افزایش طول تاج انجام گردید و ۶ هفته بعد از جراحی روکش های زیبایی با بیس زیرکونیم  ساخته و تحویل ایشان گردید.

    0/5 (0 نظر)
    رزرو آنلاین نوبت