عدم وجود قرینگی در سایز دندانها

جراحی دندان عقل نیمه نهفته
۱۳ دی ماه ۱۳۹۷
ضربه و تروما به دندانهای قدامی
۱۳ دی ماه ۱۳۹۷

    شکایت أصلی مراجعه کننده عدم وجود قرینگی در سایز دندانهای روکش شده و نبود زیبایی بود که بعد خارج نمودن روکش های قدیمی جراحی افزایش طول تاج انجام گردید و ۶ هفته بعد از جراحی روکش های زیبایی با بیس زیرکونیم  ساخته و تحویل ایشان گردید.

    ۰/۵ (۰ نظر)
    رزرو آنلاین نوبت