ضربه و تروما به دندانهای قدامی

عدم وجود قرینگی در سایز دندانها
3 ژانویه ماه 2019
بستن فاصله بین دندانی با کامپوزیت
3 ژانویه ماه 2019

    ضربه و تروما به دندانهای قدامی در کودکان از اورژانس های دندانپزشکی است که در اولین فرصت باید به دندانپزشک مراجعه نمود.

    5/5 (1 نظر)
    رزرو آنلاین نوبت