ضربه و تروما به دندانهای قدامی

عدم وجود قرینگی در سایز دندانها
13 دی ماه 1397
بستن فاصله بين دنداني با كامپوزيت
13 دی ماه 1397

ضربه و تروما به دندانهاي قدامي در كودكان از اورژانس هاي دندانپزشكي است كه در اولين فرصت بايد به دندانپزشك مراجعه نمود.

5/5 (1 نظر)
رزرو آنلاین نوبت