ضربه و تروما به دندانهای قدامی

عدم وجود قرینگی در سایز دندانها
۱۳ دی ماه ۱۳۹۷
بستن فاصله بین دندانی با کامپوزیت
۱۳ دی ماه ۱۳۹۷

    ضربه و تروما به دندانهای قدامی در کودکان از اورژانس های دندانپزشکی است که در اولین فرصت باید به دندانپزشک مراجعه نمود.

    ۵/۵ (۱ نظر)
    رزرو آنلاین نوبت