بستن فاصله بین دندانی با کامپوزیت

ضربه و تروما به دندانهای قدامی
۱۳ دی ماه ۱۳۹۷
روکش ایمپلنت دندان خلفی
۱۳ دی ماه ۱۳۹۷

بستن فاصله بین دندانی با کامپوزیت

۰/۵ (۰ نظر)
رزرو آنلاین نوبت