بستن فاصله بین دندانی با کامپوزیت

ضربه و تروما به دندانهای قدامی
۱۳ دی ماه ۱۳۹۷
روکش ایمپلنت دندان خلفی
۱۳ دی ماه ۱۳۹۷

    بستن فاصله بین دندانی با کامپوزیت

    ۰/۵ (۰ نظر)
    رزرو آنلاین نوبت