جایگزینی روکش های قدیمی با کامپوزیت ونیر

ونیر کامپوزیت ۸ واحدی دندان های قدامی
۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۷
درمان ریشه و اصلاح رنگ دندان با بلیچینگ
۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۷

مراجعه کننده گرامی که مشکل اصلی ایشان عدم رضایت از رنگ و عدم یکنواختی دندانهای قدامی ایشان بود. با در نظر گرفتن چند عامل، تصمیم به تعویض روکش های قدیمی و کامپوزیت ونیر نمودن سایر دندانهای قدامی گرفته شد و در پایان باعث ایجاد رضایت کامل و ابراز خرسندی ایشان شد.

۰/۵ (۰ نظر)
رزرو آنلاین نوبت