روکش شدن دندانها به صورت مجزا

روکش با بیس زیرکونیوم 
۹ مرداد ماه ۱۳۹۸
بستن فاصله بین دندان ها با کامپوزیت
۹ مرداد ماه ۱۳۹۸

دندانهای قدامی که چند سال قبل تحت درمان ریشه قرار داشتند دچار تغییر رنگ شده و موجب نارضایتی مراجعه کننده عزیزمون شده بود و پس از بررسی درمان ریشه های قدیمی و عدم وجود مشکل در ناحیه ریشه تصمیم به  روکش شدن دندانها بصورت مجزا از یکدیگر برای داشتن بهداشت بهتر در آینده گرفته شد

روکش شدن دندانها به صورت مجزا

روکش شدن دندانها به صورت مجزا

۰/۵ (۰ نظر)
رزرو آنلاین نوبت