روکش شدن دندانها به صورت مجزا

روكش با بيس زيركونيوم 
9 مرداد ماه 1398
بستن فاصله بین دندان ها با کامپوزیت
12 خرداد ماه 1398

دندانهای قدامی كه چند سال قبل تحت درمان ريشه قرار داشتند دچار تغيير رنگ شده و موجب نارضايتی مراجعه كننده عزيزمون شده بود و پس از بررسی درمان ريشه های قديمی و عدم وجود مشكل در ناحيه ريشه تصميم به  روكش شدن دندانها بصورت مجزا از يكديگر برای داشتن بهداشت بهتر در آينده گرفته شد

روکش شدن دندانها به صورت مجزا

روکش شدن دندانها به صورت مجزا

0/5 (0 نظر)
رزرو آنلاین نوبت