روکش زیبایی و لامینیت دندان

بازسازی تاج و تعویض روکش زیبایی دندان
۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۷
ترمیم دندان های قدامی
۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۷

مراجعه کننده گرامی که شکایت اصلی ایشان بد رنگی و زیبا نبودن دندانهایشان بود. با توجه به نیاز به درمان ریشه برای دو عدد از دندانها، روکش زیبایی با بیس زیرکونیوم برای دندانهای فوق و روکش لامینیت برای سایر دندانها انجام شد تا نهایت زیبایی در دندانها و لبخند زیبا به ایشان هدیه شود .

۰/۵ (۰ نظر)
رزرو آنلاین نوبت