روکش ایمپلنت دندان خلفی

بستن فاصله بين دنداني با كامپوزيت
13 دی ماه 1397
تعويض ترميم كامپوزيت دندانهاي قدامي
13 دی ماه 1397

تحويل روكش های #ايمپلنت_دندان های خلفی … به درخواست مراجعه كننده محترم رنگ #روكش های جديد خلفی روشنتر انتخاب شد تا در آينده روكش های ايمپلنت دندانهای قدامی تعويض گردد

0/5 (0 نظر)
رزرو آنلاین نوبت