درمان ریشه همراه با روکش زيركونيوم

سفید کردن دندان ها (بلیچینگ)
17 تیر ماه 1397
ونير كامپوزيتي
5 تیر ماه 1397

روكش هاي قديمي با بيس الياژ كه به مرور زمان دچار پريدگي پرسلين و رنگ روكش شده بود بعد از خارج شدن باعث تخريب تاج دندانهاي زير روكش شده بود ابتدا درمان ريشه مجدد و ساخت تاج دنداني ودر انتها روكش زيركونيوم جهت اصلاح لبخند ساخت شد تا رضايت مراجعه كننده برقرار شود

0/5 (0 نظر)
رزرو آنلاین نوبت