درمان جايگزين نمودن دندانهای از دست رفته

تشكيل جرم برروی سطح دندان
18 اسفند ماه 1397
قرار دادن ايمپلنت در استخوان فك
18 اسفند ماه 1397

درمان جايگزين نمودن دندانهای از دست رفته با جراحي و قرار دادن ايمپلنت در استخوان_فك اغاز شده و پس از چند ماه مراحل پروتزی و ساخت روكش در لابراتوار ادامه يافته و در انتها با بستن قطعات پروتز تاج دندان در دهان بر روي ايمپلنت و قرار دادن #روكش بر روی اباتمنت به پايان ميرسد

0/5 (0 نظر)
رزرو آنلاین نوبت