جراحی دندان عقل نیمه نهفته

پالپ پولیپ یا هایپرپلازی پالپ دندان
۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۷
عدم وجود قرینگی در سایز دندانها
۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۷

جراحی دندان عقل نیمه نهفته مراجعه کننده محترم

۴.۶/۵ (۵ نظر)
رزرو آنلاین نوبت