جایگزین کردن دندان کشیده

بلیچینک و ترمیم زیبایی دندان قدامی
29 جولای ماه 2020
ترمیم و بازسازی دندان
14 مارس ماه 2020

  مراحل درمان جایگزین نمودن دندانهای کشیده شده با ایمپلنت

  جایگزین کردن دندان کشیده

  جایگزین کردن دندان کشیده

  جایگزین کردن دندان کشیده

  جایگزین کردن دندان کشیده

  جایگزین کردن دندان کشیده

  جایگزین کردن دندان کشیده

  5/5 (1 نظر)
  رزرو آنلاین نوبت