جایگزین کردن دندان کشیده

بليچينك و ترميم زيبايي دندان قدامي
8 مرداد ماه 1399
ترميم و بازسازي دندان
24 اسفند ماه 1398

مراحل درمان جايگزين نمودن دندانهاي كشيده شده با ايمپلنت

جایگزین کردن دندان کشیده

جایگزین کردن دندان کشیده

جایگزین کردن دندان کشیده

جایگزین کردن دندان کشیده

جایگزین کردن دندان کشیده

جایگزین کردن دندان کشیده

5/5 (1 نظر)
رزرو آنلاین نوبت