تعویض و إصلاح ترمیم کامپوزیت

ترمیم کامپوزیت ناحیه قدامی فک پایین
۱۳ مهر ماه ۱۳۹۸
ترمیم دندانهای قدامی با کامپوزیت
۷ مهر ماه ۱۳۹۸

تعویض و إصلاح ترمیم کامپوزیت قدیمی که بدلیل داشتن اورهنگ باعث التهاب لثه و شروع پوسیدگی ثانویه شده بود

تعویض و إصلاح ترمیم کامپوزیت

تعویض و إصلاح ترمیم کامپوزیت

تعویض و إصلاح ترمیم کامپوزیت

تعویض و إصلاح ترمیم کامپوزیت

 

0/5 (0 نظر)
رزرو آنلاین نوبت