تعویض و إصلاح ترمیم کامپوزیت

ترمیم کامپوزیت ناحیه قدامی فک پایین
۱۳ مهر ماه ۱۳۹۸
ترمیم دندانهای قدامی با کامپوزیت
۱۳ مهر ماه ۱۳۹۸

  تعویض و إصلاح ترمیم کامپوزیت قدیمی که بدلیل داشتن اورهنگ باعث التهاب لثه و شروع پوسیدگی ثانویه شده بود

  تعویض و إصلاح ترمیم کامپوزیت

  تعویض و إصلاح ترمیم کامپوزیت

  تعویض و إصلاح ترمیم کامپوزیت

  تعویض و إصلاح ترمیم کامپوزیت

   

  ۰/۵ (۰ نظر)
  رزرو آنلاین نوبت