تعویض ترمیم امالگام

ترمیم دندانهای قدامی شکسته
30 نوامبر ماه 2019
ترمیم کامپوزیت خلفی
30 نوامبر ماه 2019

  تعویض ترمیم امالگام با کامپوزیت همرنگ دندان

  تعویض ترمیم امالگام

  تعویض ترمیم امالگام

  تعویض ترمیم امالگام

  تعویض ترمیم امالگام

  0/5 (0 نظر)
  رزرو آنلاین نوبت