تعویض ترمیم امالگام

ترمیم دندانهای قدامی شکسته
۹ آذر ماه ۱۳۹۸
ترمیم کامپوزیت خلفی
۹ آذر ماه ۱۳۹۸

  تعویض ترمیم امالگام با کامپوزیت همرنگ دندان

  تعویض ترمیم امالگام

  تعویض ترمیم امالگام

  تعویض ترمیم امالگام

  تعویض ترمیم امالگام

  ۰/۵ (۰ نظر)
  رزرو آنلاین نوبت