ترمیم کامپوزیت قدامی

ترمیم کامپوزیت خلفی
9 آذر ماه 1398
ترمیم پوسيدگي بين دنداني
8 آبان ماه 1398

ترميم كامپوزيت دندان قدامي فك بالا كه از سمت كأم دهان دچار پوسيدگي مابين دنداني شده بود

ترمیم کامپوزیت قدامی

ترمیم کامپوزیت قدامی

ترمیم کامپوزیت قدامی

ترمیم کامپوزیت قدامی

ترمیم کامپوزیت قدامی

ترمیم کامپوزیت قدامی

0/5 (0 نظر)
رزرو آنلاین نوبت