ترمیم کامپوزیت قدامی

ترمیم کامپوزیت خلفی
30 نوامبر ماه 2019
ترمیم پوسیدگی بین دندانی
30 اکتبر ماه 2019

  ترمیم کامپوزیت دندان قدامی فک بالا که از سمت کأم دهان دچار پوسیدگی مابین دندانی شده بود

  ترمیم کامپوزیت قدامی

  ترمیم کامپوزیت قدامی

  ترمیم کامپوزیت قدامی

  ترمیم کامپوزیت قدامی

  ترمیم کامپوزیت قدامی

  ترمیم کامپوزیت قدامی

  0/5 (0 نظر)
  رزرو آنلاین نوبت