ترمیم کامپوزیت دندان قدامی فک بالا

ترمیم دندانهای قدامی با کامپوزیت
۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۸
ترمیم پوسیدگی زیر لثه با کامپوزیت
۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۸

ترمیم کامپوزیت دندان قدامی فک بالا برای مراجعه کننده عزیزمون

ترمیم کامپوزیت دندان قدامی فک بالا

ترمیم کامپوزیت دندان قدامی فک بالا

۰/۵ (۰ نظر)
رزرو آنلاین نوبت