ترمیم کامپوزیت دندان خلفی

اصلاح ترمیم امالگام
1 مرداد ماه 1402
یک واحد ایمپلنت دندان
7 خرداد ماه 1402

ترمیم کامپوزیت دندان خلفی

ترمیم کامپوزیت دندان خلفی

ترمیم کامپوزیت دندان خلفی

ترمیم کامپوزیت دندان خلفی

ترمیم کامپوزیت دندان خلفی

ترمیم کامپوزیت دندان خلفی

ترمیم کامپوزیت دندان خلفی

ترمیم کامپوزیت دندان خلفی

ترمیم کامپوزیت دندان خلفی

ترمیم کامپوزیت دندان خلفی

ترمیم کامپوزیت دندان خلفی

ترمیم کامپوزیت دندان خلفی

ترمیم کامپوزیت دندان خلفی

0/5 (0 نظر)
رزرو آنلاین نوبت