ترمیم کامپوزیت خلفی

تعویض ترمیم امالگام
30 نوامبر ماه 2019
ترمیم کامپوزیت قدامی
30 اکتبر ماه 2019

  ترمیم کامپوزیت دندانهای خلفی بعداز حذف پوسیدگی مابین دندانی

   

  ترمیم کامپوزیت خلفی

  ترمیم کامپوزیت خلفی

  ترمیم کامپوزیت خلفی

  ترمیم کامپوزیت خلفی

  ترمیم کامپوزیت خلفی

  ترمیم کامپوزیت خلفی

  0/5 (0 نظر)
  رزرو آنلاین نوبت