ترمیم پوسیدگی بین دندانی

ترمیم کامپوزیت قدامی
۸ آبان ماه ۱۳۹۸
ترمیم آمالگام
۸ آبان ماه ۱۳۹۸

  حذف پوسیدگی بین دندانی دندان نیش فک بالا و ترمیم با کامپوزیت

  ترمیم پوسیدگی بین دندانی

  ترمیم پوسیدگی بین دندانی

  ترمیم پوسیدگی بین دندانی

  ترمیم پوسیدگی بین دندانی

  ترمیم پوسیدگی بین دندانی

  ترمیم پوسیدگی بین دندانی

  ۰/۵ (۰ نظر)
  رزرو آنلاین نوبت