ترمیم پوسيدگي بين دنداني

ترمیم کامپوزیت قدامی
8 آبان ماه 1398
ترمیم آمالگام
8 آبان ماه 1398

حذف پوسيدگي بين دنداني دندان نيش فك بالا و ترميم با كامپوزيت

ترمیم پوسيدگي بين دنداني

ترمیم پوسيدگي بين دنداني

ترمیم پوسيدگي بين دنداني

ترمیم پوسيدگي بين دنداني

ترمیم پوسيدگي بين دنداني

ترمیم پوسيدگي بين دنداني

0/5 (0 نظر)
رزرو آنلاین نوبت