ترمیم پوسیدگی بین دندانی

ترمیم کامپوزیت قدامی
30 اکتبر ماه 2019
ترمیم آمالگام
30 اکتبر ماه 2019

  حذف پوسیدگی بین دندانی دندان نیش فک بالا و ترمیم با کامپوزیت

  ترمیم پوسیدگی بین دندانی

  ترمیم پوسیدگی بین دندانی

  ترمیم پوسیدگی بین دندانی

  ترمیم پوسیدگی بین دندانی

  ترمیم پوسیدگی بین دندانی

  ترمیم پوسیدگی بین دندانی

  0/5 (0 نظر)
  رزرو آنلاین نوبت