ترمیم دندان خلفی با کامپوزیت

ترمیم انلی کامپوزیت دندان خلفی
1 مرداد ماه 1402

ترمیم دندان در ناحیه خلفی دهان با کامپوزیت همرنگ دندان

ترمیم دندان با کامپوزیت

ترمیم دندان با کامپوزیت

ترمیم دندان با کامپوزیت

ترمیم دندان با کامپوزیت

 

ترمیم دندان با کامپوزیت

ترمیم دندان با کامپوزیت

ترمیم دندان با کامپوزیت

ترمیم دندان با کامپوزیت

0/5 (0 نظر)
رزرو آنلاین نوبت