ترمیم اورلی کامپوزیت

ترمیم امالگام با اینلی کامپوزیتی
۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۱
جراحی ریشه و جایگذاری ایمپلنت
۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۱

ترمیم اورلی کامپوزیت در بیمار ی که از طرف متخصص درمان ریشه جهت ترمیم ارجاع شده بود

ترمیم اورلی کامپوزیت

ترمیم اورلی کامپوزیت

ترمیم اورلی کامپوزیت

ترمیم اورلی کامپوزیت

ترمیم اورلی کامپوزیت

ترمیم اورلی کامپوزیت

ترمیم اورلی کامپوزیت

ترمیم اورلی کامپوزیت

۵/۵ (۱ نظر)
رزرو آنلاین نوبت